Fog implantátumFogászatFogpótlás

Fogpótlás típusok és alkalmazásuk a gyakorlatban

twitterFacebook

A kor előrehaladtával a fogak is egyre nagyobb eséllyel betegednek meg, melynek okai lehetnek genetikai eredetűek, de a panaszok hátterében általában a fogyasztott élelmiszerek és a hiányos fogápolás állnak. A fogak és az íny megbetegedései végső esetben a fogak elvesztéséhez is vezethetnek. Fontos tehát, hogy a megfelelő szájhigiénia megteremtése és az elfogyasztott táplálék megválogatása megelőzheti, vagy csökkentheti a fogak és az íny megbetegedéseinek előfordulását. Amennyiben a baj már megtörtént és a fogak szuvasodásnak indultak, de ennek mértéke kis mértékű, a probléma fogtöméssel orvosolható. Azonban, ha a fogállomány nagy része károsodott, a fogpótlás jelentheti a megoldást, hogy a fogak funkcionális és esztétikai szempontból újra megfelelő állapotba kerüljenek.

A legtöbb ilyen esetben sajnos az esztétikai problémák számítanak kevésbé, hiszen fogpótlás nélkül a kezeletlen fogak miatt nem csak a rágóképesség csökken, de esetenként beszédzavar is kialakulhat. Szélsőséges esetekben akár az arc torzulásához is vezethet a fogak károsodása, illetve hiánya, amely pszichés zavarokat is okozhat. Látható tehát, hogy a megfelelő fogpótlás elkészítése igen széles körben érintheti (és befolyásolhatja pozitív irányba) a páciens életét. Napjainkra szerencsére a fogászati technológiák és a felhasznált anyagok olyan fejlettségi szintre jutottak el, hogy a fogpótlások szinte teljes értékűen képesek visszaállítani mind a fogak esztétikai megjelenését, mind pedig azok funkcionális képességeit. A megfelelő fogpótlással ugyanúgy teljes élet élhető, mint saját fogakkal.

Mindezek mellet a mai fogpótlások már az emberek többsége számára megfizethetőek, azzal együtt is, hogy az új technológiáknak köszönhetően a modern fogpótlások szinte minden területen magasabb minőséget képviselnek, mint a korábban készített, csillagászati árú prémium fogpótlások. A számítástechnika fejlődése a fogászatot sem hagyta érintetlenül, így manapság már mind a fogpótlások tervezése, mind kivitelezése CAD/CAM technológiával történik, így minden eddiginél nagyobb -ezredmilliméteres- pontossággal tudják kialakítani azokat.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3C4WXuyVJ_E#t=25

A fogpótlások típusai

Az alkalmazott fogpótlás típusa nagyban függ a páciens egyéni adottságaitól, illetve a fogak elváltozásainak mértékétől. A fogpótlás alapesetben lehet korona, híd és kivehető fogpótlás. Persze ezek csak a fogpótlások alaptípusai, az adott esetben alkalmazott technikai megoldás sok esetben ezek kombinációja. Sokan, ha a fogak elváltozása nem okoz túl nagy esztétikai problémát, halogatják a fogpótlás elkészíttetését, mert attól tartanak, hogy a végleges megoldás elkészültéig foghiánnyal kell élniük. Erre a problémára nyújtanak megoldást az ideiglenes fogpótlások, melyek átmenetileg, a tervezési fázis ideje alatt jól helyettesítik a végleges fogpótlást, így a páciensnek nem kell tartania a kezelés esztétikai hátrányaitól.

Fogpótlás koronával

Koronának nevezik azokat a fogpótlásokat, melyek egyetlen fog beborítására alkalmasak, így védve azt és javítva esztétikai megjelenését. A koronával végzett fogpótlás tartós megoldást jelent az olyan sérült, károsodott fogak esetében, melyek helyreállítására fogtöméssel már nincs mód. A koronát a fog anyagából kialakított tartó felületre helyezik rá és a fogíny széléig ér, így a fogpótlás és a fog között nincs látható átmenet. Olyan esetekben, mikor a fog olyan mértékben károsodott, hogy a fog anyagából nem lehet kialakítani a fogpótlás megtartásához szükséges felületet, de a fogak gyökere ép, a foggyökerekbe ragasztanak egy műcsonkot, amely a fogpótlást tartja. A fogpótláshoz használt koronák anyaga lehet kerámia, cirkónium, fémkerámia vagy ideiglenes fogpótlás esetén műanyag.

Porcelán korona fogpótlás

A porcelán koronával végzett fogpótláshoz porcelán anyagot használnak, így az teljesen fémmentes és esztétikus megjelenésű. A porcelánból készült fogpótlás hátránya, hogy a porcelán nem elég hajlékony híd készítéséhez, így több egymás melletti fog pótlására nem alkalmas. Ebből kifolyólag a porcelán fogpótlásokat csak szóló koronák esetében alkalmazzák.

Cirkónium fogpótlás

A cirkónium koronával végzett fogpótlás a ma elérhető egyik legmodernebb eljárás. A fogpótlás alapanyaga a cirkónium-dioxid, amelyből teljesen fémmentes és élethű korona készíthető, mivel színe és áttetszősége a természetes fogéhoz igen hasonló. A cirkón kerámia fogpótlást számítógéppel vezérelt CAD/CAM technológiával készítik, így a fogpótláshoz használt korona ezredmilliméteres pontossággal illeszkedik a kezelt fogra. A cirkón kerámia fogpótlás nagy előnye még, hogy a porcelán fogpótlással ellentétben anyaga kellően hajlékony híd készítéséhez, így egymás mellett elhelyezkedő fogak pótlására is alkalmas.

Fémkerámia korona fogpótlás

A fémkerámia koronával végzett fogpótlás a leggyakrabban végzett eljárás, amely leginkább kedvező árának köszönhető. Bár a fémkerámia fogpótlást is szokás porcelán koronának nevezni, valójában ez egy fém korona, melyre porcelánt égetnek, így téve esztétikusabbá a fém fogpótlást. A fedő porcelán színének meghatározásához fogszín kulcsot használnak, így igazítva azt a meglévő fogak színéhez. A fémkerámia fogpótlás tartóssága ellenére esztétikai szempontból nem tudja felvenni a versenyt a teljes porcelán vagy a cirkón kerámia fogpótlásokkal, mert a legmegfelelőbb szín kiválasztásával együtt előfordulhat, hogy a fém színe átüt a porcelán borításon.

Ideiglenes koronák

Az ideiglenes koronával végzett fogpótlás célja, hogy a végleges korona elkészültéig pótolja a teljes fogat. Ezek a fogpótlások általában műanyagból készülnek és nem teljes értékűek sem esztétikai, sem funkcionális szempontból, de a végleges fogpótlás elkészüléséig szükséges néhány napig jó megoldást nyújtanak. Manapság már az ideiglenes fogpótlásokat is CAD/CAM technológiával készítik, így azok tökéletesen illeszkednek a fogakra.

Fogpótlás híddal

A híddal végzett fogpótlást akkor alkalmazzák, ha a páciensnek több egymás melletti foga hiányzik. A hidak több féle alapanyagból készülhetnek és rögzítési módjuk is eltérő lehet. Hidak esetében a fogpótlást általában a foghiányt határoló fogakra rögzítik. Az eljárás hátránya, hogy így a fogpótlást tartó ép fogakat is le kell csiszolni, hogy a híd megfelelően illeszkedjen hozzájuk. Napjainkban azonban már van lehetőség a fogpótlást fog implantátumra rögzíteni, így elkerülve az ép fogak csiszolását.

Cirkón kerámia híd fogpótlás

A cirkónum-dioxidból készült híd egy igen tartós és esztétikus megoldás a hiányzó fogak pótlására. A cirkón kerámia hajlékonysága és keménysége lehetővé teszi, hogy a teljes porcelán koronákhoz hasonlóan esztétikus fogpótlás készüljön belőle, ugyanakkor a porcelánnal ellentétben nem csak szóló korona, hanem híd készítésére is alkalmas. A cirkón kerámia fogpótlás teljesen fémmentes és a fogakhoz hasonló áttetszőséggel rendelkezik, így természetes és élethű hatást biztosít. A cirkón kerámiából készített hidakat általában a foghiányt határoló fogakra rögzítik, de fog implantátumra is helyezhetőek.

Fémkerámia híd fogpótlás

A leggyakrabban alkalmazott fogpótlás több egymás melletti foghiány esetén a fémkerámia híddal végzett fogpótlás. A híd anyaga fém, melyre kerámia anyag kerül ráégetésre. A cirkón kerámia fogpótlások megjelenése előtt csak fémkerámia hidakkal tudták megoldani a szomszédos foghiányok pótlását, mert a porcelán anyag hajlítószilárdsága csak szóló koronák készítésére teszi alkalmassá. A fémkerámia hidakat a foghiányt határoló fogakhoz, vagy fog implantátumokhoz rögzítik. A fémből készült fogpótlások hátránya, hogy a fedő kerámiaréteg ellenére színük sok esetben elüt a valódi fogakétól.

Ideiglenes hidak

Az ideiglenes híddal végzett fogpótlás célja, hogy a végleges fogpótlás elkészültéig pótolja a hiányzó fogakat. Ezek a hidak általában műanyagból készülnek és sem esztétika, sem funkcionális szempontból nem pótolják a végleges fogpótlást, de annak elkészültéig jó szolgálatot tesznek, hiszen jól elfedik a foghiányt. Napjainkban már az ideiglenes hidakat is CAD/CAM technológiával készítik, így az átmenetileg használt fogpótlások is tökéletesen illeszkednek a fogakra.

Rögzített fogpótlás fog implantátummal

Egy fog pótlása fog implantátummal

A fog implantátumokat megelőző időben egyetlen fogpótláshoz is két ép fogat kellett lecsiszolni, hogy a fogpótlás megkapja a kellő stabilitást. Manapság már lehetőség van a hiányzó fog helyére fog implantátum beültetésére, amelyre kerül aztán a megfelelő korona, így az ép fogak nem sérülnek a fogpótlás alkalmával.

Sorvégi fog pótlása fog implantátummal

Korábban a fogpótláshoz alkalmazott hidak elhelyezéséhez szükség volt a foghiányt határoló fogak lecsiszolására, hiszen ezek tartották meg a fogpótlást. A fog implantátumok elterjedésének köszönhetően ma már lehetőség van implantátumokat beültetni a foghiány két végére, majd ezekhez rögzíthető a fogpótlás, így kímélve az ép fogakat.

Teljes fogatlanság kezelése fog implantátumokkal

A teljes fogatlanság kezelése korábban csak kivehető fogpótlással volt megoldható, amely sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem nyújtott tökéletes megoldást.

Kivehető fogsor rögzítése fog implantátummal

A fogpótlás ebben az esetben kivehető fogsorral kerül kezelésre, de ezt a fogsort 2-4 db, korábban beültetett fog implantátumhoz rögzítik. Ezzel a módszerrel a fogpótlás stabil lesz, sem a beszédet, sem a táplálkozást nem fogja akadályozni, kivenni csak tisztításhoz kell.

Rögzített körhíd fog implantátummal

Teljes foghiány kezelésére nyújt lehetőséget a fog implantátumokra épített körhíddal végzett fogpótlás. Ebben az esetben 6-8 fog implantátum kerül beültetésre és ezekhez kapcsolják hozzá a körhidat, így egy esztétikailag és funkcionálisan is megfelelő fogpótlást hozva létre.

Kivehető fogpótlás

Manapság már a kivehető fogpótlások technikai fejlődése is elért olyan szintre, hogy ezek a műfogsorok is viszonylag elfogadható esztétikai megoldást nyújtanak a foghiányok kezelésében. A kivehető fogpótlás lehet részleges vagy teljes, a páciens megmaradt fogainak számától és elhelyezkedésétől függően. A fogpótlás rögzítése is az ép fogak vagy a beültetett fog implantátumok függvényében változik.

Teljes kivehető fogpótlás

Teljes fogatlanság esetén a teljes fogsor pótlása szükséges, melyet általában kivehető fogpótlással szoktak megoldani. Ez a teljes fogpótlás lehet hagyományos műfogsor, vagy fog implantátumokhoz rögzített fogpótlás. Utóbbi esetben jelentősen jobb esztétikai és funkcionális eredmény érhető el úgy, hogy a fogpótlást 2-4 db fogimplantátumhoz rögzítik, így mind a beszéd, mind az evés könnyebbé válik, mint a rögzítés nélküli fogpótlással.

Részleges kivehető fogpótlás

A részleges kivehető fogpótlások olyan alternatíváját kínálják a fogpótlásnak, amely nem igényel komolyabb szájsebészeti vagy fogászati beavatkozást és mégis sikeresen kezelhető vele az egymás melletti fogak hiánya. Amennyiben a meglévő fogak elhelyezkedése és száma nem megfelelő a rögzített fogpótlás alkalmazásához, lehetőség van olyan részleges kivehető fogpótlás elkészítésére, amelyet a meglévő fogakra helyezett koronákhoz kapcsolnak egy kioldható patenttal. A patent egyik része a koronához, a másik pedig a fogpótláshoz kapcsolódik, így a fogpótlás rögzíthető vagy eltávolítható általa. A fogpótlást rögzítő eszköz a fogsor alatt van elhelyezve, így esztétikai és funkcionális problémát nem okoz.

Fogpótlás árak

Átlagos fogpótlás árak Magyarországon:

  • Csapos fogfelépítés ára parapulpális csappal: 18-25.000 Ft
  • Csapos fogfelépítés ára gyári csappal: 23-30.000 Ft
  • Csapos fogfelépítés ára üvegszálas csappal: 27-35.000 Ft
  • Műanyagból készült ideiglenes korona, híd ára: 6-12.000 Ft
  • Kerámia leplezésű fém korona vagy híd fogpótlás ára: 35-50.000 Ft
  • Porcelán korona fogpótlás ára: 70-80.000 Ft
  • Cirkónium korona fogpótlás ára: 70-80.000 Ft
  • Cirkónium vázra készült kerámia híd ára: 70-80.000 Ft

 

Felhasznált források: Sciencedaily, Healthline, Colgate, Yourdentistryguide

'Fel a tetejéhez' gomb