Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A szepseged.hu weboldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az adatkezelő adatai

Név: Hartiszpressz Média
Székhely: 1091 Budapest, Balázs Béla u. 40.
Weblap: https://szepseged.hu
Kapcsolattartás: Szabados Zsolt
Telefon: 003670/253-6748
E-mail: info(a)szepseged.hu
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Egyesület székhelyére vagy elektronikusan az alábbi címre küldheti: info(a)szepseged.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: nem történik adatfeldolgozás
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldi adattovábbítás

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: a szepseged.hu weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódóan, kizárólag az oldalon történő kommentelési lehetőség biztosítása céljából kezeljük.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok: on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az oldalon történő kommenteléshez e-mail cím és név megadása kötelező, az oldal kizárólag ezen adatok kezelését végzi, és kizárólag csak a kommentelési lehetőség biztosítása céljából. A megadott adatokkal kapcsolatosan egyéb adatkezelés nem történik, hírlevelet az oldal nem küld, marketing-tevékenységet nem folytat, a megadott adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

Az oldal profilalkotást nem végez, a szepseged.hu honlap látogatottsági adatai anonimizáltan kerülnek kezelésre, azaz a regisztrálók által megadott adatokkal történő összekapcsolásukra semmilyen formában sem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat a szepseged.hu oldal működésének befejezéséig őrizzük meg.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintetti jogok:

  • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
  • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
  • az adat kezelésének korlátozása;
  • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
  • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

'Fel a tetejéhez' gomb